Gifreu Font, Judith: L'ordenació urbanística a Catalunya