A propósito de la crítica de Germán Fernández Farreres a la STC 247/2007.